Kanë kaluar tetëmbëdhjetë vjet, por më kujtohet mirë edhe detaji më i vogël i