“Shumë mirë. Në rast se kriteri që të martohesh është që të mendosh vetëm